Om JLO

JLOs kompetencer

JLO Byggeledelse er en uafhængig konsulentvirksomhed, som beskæftiger sig med bygge- og projektledelse for såvel entreprenører som rådgivere og bygherrer.

Jette Leen Olsson står til rådighed ved både mindre opgaver af få timers varighed og større opgaver med længerevarende beskæftigelse på byggepladsen eller kontoret.

Der er mange måder at udføre bygge- og projektledelse på og nogle er mere hensigtsmæssige end andre. Samarbejdspartnere har udtalt, at det der kendetegner Jette Leen Olssons stil er, at hun:

Vision for JLO

Det er JLO Byggeledelses vision at være kendt som den mest professionelle og kompetente samarbejdspartner inden for bygge- og projektledelse. JLO Byggeledelse har til hensigt at skabe en bedre hverdag for alle involverede parter i byggeprojektet, således at aftaler lettere overholdes og opgaven afleveres til tiden i bedste kvalitet.

Mere end 20 års erfaring

Jette Leen Olsson har mere end 20 års erfaring med bygge- og projektledelse. Hun har udført mange forskellige opgaver inden for byggebranchens mange facetter. De involverede samarbejdspartnere har ved evaluering udtrykt, at hun altid har bidraget til en god og professionel udførelse af opgaverne. Jette Leen Olsson har i et større omfang løbende deltaget i seminarer og efteruddannelse blandt andet gennem Dansk Byggeri.