Projekter

JLOs byggeprojekter

Jette Leen Olsson har været ansvarlig bygge-/projektleder på nedenstående uddrag af tidligere byggeprojekter:

AB Viadukten, Valby

Udskiftning af vinduer i 140 lejligheder, renovering af tag og facader, udførelse af afværgedræn, etablering af badeværelser og nye køkkener i 20 lejligheder, renovering af kælder samt ny indretning af opbevaringsrum. Entreprisesum ca. 26 mio.

DTU, Kgs. Lyngby

Etablering af nye laboratorier, kontorer, toiletter og bade- og omklædningsfaciliteter, renovering af tag og facader på Danmarks Tekniske Universitet. Entreprisesum ca. 125 mio.

Valbygårdsvej, Valby 

Opførelse/istandsættelse af 32 lejligheder efter omfattende brandskade. Udført i totalentreprise. Entreprisesum ca. 39 mio.

Vor Frelsers Kirkegård, København

Opførelse af administrationsbygning. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 6 mio.

Kongens Vænge, Hillerød

Udskiftning af vinduer og klimaskærm (facadepartier) i 243 boliger. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 25 mio.

Solvang Kirke, København

Opførelse af tilbygning med autoriseret køkken. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 1.5 mio.

Nyelandshuse, Frederiksberg

Udskiftning af tag, vinduer og døre, betonrenovering, facadearbejder, udskiftning af faldstammer og brugsvandsrør, etablering af ventilationsanlæg. Byggeriet omfattede 3 boligblokke bestående af i alt 213 boliger. Entreprisesum ca. 17 mio.

Parkskolen, Høje-Taastrup Kommune

Ombygning af linje 10 og sprogskole samt etablering af fitnesslokaler. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 12. mio.

Hørsholm Sygehus

Nedrivning af det eksisterende Hørsholm Sygehus bestående af 17 bygninger på i alt 20.219 m² samt belægning for klargøring til parallelopdrag. Opgaven er udført for Hørsholm Kommune.

Charlotteskolen, Høje-Taastrup Kommune

Tagrenovering af 6.000 m² varmt tag samt udskiftning af 1.000 m² skrålys. Udført i totalentreprise. Entreprisesum ca. 21 mio.

Nordfløjen, Rigshospitalet

Etablering af ca. 8.600 m² tagpapdækning og isolering på nyopført patientbygning. Opgaven er udført i fagentreprise.

Haslev Idrætsefterskole, Haslev

Opførelse af springhal og fitnesslokaler. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 15 mio.

Herlufsholm Skole og Gods, Næstved

Opførelse af 2.000 m² kostskoleelevfløj. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 22 mio.

Hartmannsvej, Hellerup

Renovering af villa, herunder istandsættelse af badeværelser, udskiftning af vinduer etc. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 1.6 mio.

Herlufsholm Skole og Gods, Næstved

Opførelse af nye faglokaler FYSIKUM. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 9 mio.

Hartmannsvej, Hellerup

Renovering af villa, herunder istandsættelse af badeværelser, udskiftning af vinduer etc. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 1.6 mio.

McDonalds, Næstved

Udvidelse og renovering af restaurant samt etablering af terrasseområde. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 3 mio.

Mercedes Benz, Hørsholm

Udvidelse af udstillingslokale samt etablering af klargøringsrum. Udført i hovedentreprise. Entreprisesum ca. 4 mio.